Logo

poznejbibli leden 2011 - setkani 7-8.ledna - Praha

Rádi bychom Vás pozvali na setkání zaměřené na rozvoj biblických kurzů (www.poznejbibli.cz) , které se uskuteční v tento pátek a sobotu 7 – 8.1.2011 v prostorách místní církve v Praze (viz www.sporilov.org).
Navštíví nás bratři z Velké Británie, kteří nás obeznámí s možnostmi dalšího rozvoje a také se způsoby jak se kurzy používají v nejrůznějších částech světa. Plánovaný začátek je v pátek od 17:00 a v sobotu dopoledne od 10:30. Setkání může být zajímavé také proto, že oba bratři mají dlouholeté zkušenosti práce s mladými lidmi v nejrůznějších situacích. Pro Ty z Vás, kteří by se rádi zúčastnili, ale nemohou, se pokusíme pořídit videozáznam. Modlete se prosím spolu s námi, aby skrze tuto práci mohli mnozí slyšet o té důležité zprávě o vykupitelském díle Pána Ježíše a české rodiny společně trávily čas nad Božím Slovem.

 

Od dětství znáš Svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši. (2.Tim. 3,15 NBK)

 

s přáním Boží milosti

 

Karel Ouzký