Logo

Pravé učednictví - co dnes potřebujeme?

Znovu uvádíme rozhlasový pořad, který z milosti Boží připravil bratr Otakar Vožeh. Pořad se jmenuje "Pravé učednictví". Postupně se seznámíme s praktickými prvky křesťanova života, jak jsou patrné ze spisů Nového zákona. 

V první části - Co dnes potřebujeme? Zodpovíme otázku co nebo kdo je tou jedinou nadějí pro tento svět? Co je zásadním úkolem každého křesťana? 

Jak se apoštolové starali o růst věřících lidí a jak souvisela jejich snaha s rozšířením
evangelia do celého světa? Jaký vliv mělo na šíření evangelia pronásledování? Systematické studium a předávání pravd Božího Slova druhým lidem je základní hnací silou zvěstování dobré zprávy o Pánu Ježíši, je třeba nejen předat základní
zvěst evangelia, ale také vést druhé k tomu, aby zase učili druhé. 

Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. 2.Timoteovi 2,2 B21

Je celá řada oblastí,ve kterých následovník Krista musí být vystrojen, a naší modlitbou je, aby opětovné uvedení rozhlasového pořadu vedlo k tomu, že budeme znovu posilněni k růstu do podoby našeho Pána a věci, ve kterých máme nedostatky budou změněny, jak budeme motivováni k upřímnějšímu životu s Bohem.

V následujících týdnech se můžete těšit na úvahy nad Osobou a dílem Pána Ježíše, důležitosti pravidelného ztišení, učení se Božímu Slovu zpaměti a také jistotě spasení, kterou by věřící člověk měl jednoznačně prožívat. 

Pořad je možné sledovat na novém webu - www.eprednasky.cz