Logo

Žvýkačkovník

...ku laskavému použití na Vaši žvýkačku!!! Bezradně se rozhlížím po svém psacím stole ztrácejícím se pod vrstvami poznámek, skript a dopisů. Zase mě čeká úklid. Třídím kupky věcí do školy, přípravu na mládež a besídku tak, aby to aspoň trošku dávalo smysl. Najednou mi padl pohled na malý papírek, na kterém stojí: „Žvýkačkovník – ku laskavému použití na Vaši žvýkačku!!!“ (Skvělý vynález místní Dobré čajovny). Žvýkačky jsou skvělá věc! Patřím k lidem, kteří jsou schopni za jednu lekci autoškoly sníst celý balíček melounových Orbitek :-))

Možná vám příjde, že tohle vůbec na křesťanský web nepatří. Mám však za to, že se žvýkačkama je to (aspoň trochu) podobné, jako s našim duchovním životem. Ze začátku hoříme nadšením pro Krista. Jsme plní „štávy“ a odhodlání jít a bojovat. Postupně se ale naše nadšení ztrácí a my se cítíme unavení, nepotřební a úplně „vyžvýkaní“.

I z téhle situace nám Bible nabízí východisko. Pokud jsme ztratili sílu a touhu jít dál, anebo je v našem životě něco, co nám v tom překáží můžeme volat stejně jako kdysi judský lid: „Obrať nás, ó Hospodine, k sobě, a obráceni budeme; obnov dny naše, jakž byly za starodávna.“ (Pláč 5,21 BK) a Hospodin nás vyslyší, sešle obnovu. Jestliže opravdu toužíme změnit něco ve svém životě, je to právě Bůh, kdo může tuto změnu učinit. To staré a nepotřebné odstraní a dá nám něco nové. Novou radost, novou „štávu“, novou horlivost pro práci na Jeho díle.

Stejně tak, jako je pro nás samozrejmé po určitém čase vyhodit již nepoužitelnou žvýkačku a dát si novou, by pro nás mělo být samozřejmé obnovovat i svůj vnitřní život a vztah ke Kristu…

Znovu a ještě bezradněji se rozhlížím po stole. Kromě původního osazenstva zde přibyly slovníky, konkordance, různé překlady a tak podobně. Ale zas ve všem tom zmatku vidím: „Žvýkačkovník- ku laskavému použití na Vaši žvýkačku“. Nebo spíš „ku laskavému použití na vše, co Vás vzdaluje od Boha!“ Zabalte a vyhoďte!